Pomiary, czyli przed montażem

Na człowieka działa najlepiej to, co naturalne. Naturalna, piękna, miła w dotyku podłoga z drewna to dobra inwestycja, o tyle, o ile jest dobrze zamontowana. Aby uniknąć przykrych niespodzianek z tytułu źle zainstalowanej podłogi należy zdać się na specjalistów, a samemu zadbać o odpowiednie warunki klimatyczne w pomieszczeniu, użytkowanie, pielęgnację i konserwację podłogi z drewna.

1. PRZEWÓZ, PRZECHOWYWANIE

  • Przewóz materiału powinien odbywać się krytymi środkami transportu.
  • Folie/opakowanie zdejmujemy tuż przed montażem.

 

2. PRZED UKŁADANIEMPomiary materiału i podłoża

Przed rozpoczęciem prac parkieciarskich należy:

Zbadać wilgotność elementów podłogowych (powinna wynosić 7 – 11%). Pomiar należy wykonać zarówno podczas zakupu, jak i przed samym montażem. Gdy materiał jest przesuszony, nabierając wilgoci z otoczenia, będzie się rozpychał. Może dojść do odklejenia od podłoża lub nawet zerwania z podłożem. Gdy produkt jest zbyt wilgotny, będzie oddawał wodę do pomieszczenia, a my w zamian otrzymamy szpary między deszczułkami.

 


Drewno było za suche i nabierając
wilgoci oderwało się od podłoża
bądź zafundowaliśmy podłodze
długoterminową ekspozycję
na kałużę wody (Merbau)

Drewno było za mokre i oddając
wilgoć,rozeschło się tworząc szpary
bądź w pomieszczeniu
jest zdecydowanie za sucho
(Jesion)

 

Zbadać wilgotność posadzki (cementowe max. 2%, anhydrytowe max. 0,5%, drewniane max. 13%). To najważniejszy pomiar. Zbyt duża wilgotność posadzki przenosi się do drewna powodując jego odkształcenia, a nawet oderwanie się całej posadzki.

Zbadać twardość podłoża. Drewno cały czas pracuje, oddycha, pije, dlatego też powinno być przymocowane do mocnego podłoża. Podłoże dobrze przebadać pod kątem działanie sił ściągających (urządzenie PressoMess, właściwe wartości dla parkietów to 1N/mm2, zaś dla desek 2N/mm2) oraz działanie sił zrywających (urządzenie PullOff, właściwe wartości dla parkietów to 1MPa, zaś dla desek 2MPa).

Podłoże powinno być równe, płaskie, gładkie. Jeżeli nie jest, należy użyć specjalnej masy wyrównującej.

Podłoże powinno być czyste. Kurz, plamy farby itp. powinny być usunięte, gdyż mogły by zmniejszyć skuteczność kleju.

Gdy wyniki pomiarów są pozytywne należy się zastanowić nad montażem. Do układania podłogi z drewna można się zabrać, gdy:

  • Wszystkie mokre prace (tynki, ściany, wylewki są suche) zostały już zakończone.
  • Wszystkie okna są zamontowane.
  • Glazura i terakota powinny być już zamontowane.
  • Ściany powinny być pomalowane chociaż pierwszy raz. W przeciwnym wypadku narażamy gotową podłogę na uszkodzenia (np. wgniecenia od drabiny) i zmiany wilgotności.

Sprawdzić czy np. przy balkonach nie ma ryzyka podciekania.

Brak uszczelnienia drzwi balkonowych = szpary (Jesion)
Brak uszczelnienia drzwi balkonowych = szpary (Jesion)

 

Podłogę z drewna należy montować w warunkach podobnych do tych, w których będziemy ją użytkować. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić 18-22oC, zaś wilgotność powietrza 50 – 60%. Często, więc należy mieszkanie dogrzewać. Najlepiej zrobić to stopniowo, kilka dni przed rozpoczęciem prac. Pomieszczenie powinno być suche i ogrzane.

Nasze zalecenia oparte są na najnowszej wiedzy i doświadczeniu naszym i naszych klientów. Nie stanowią wiążącej instrukcji montażu i “obsługi” własnej podłogi.

W razie pytań zapraszamy do telefonicznego (48 612 71 88) lub mailowego kontaktu z nami  – chętnie udzielimy wszelkich informacji.