Warunki Sprzedaży

 1. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty zakupu, brak możliwości zwrotu części zakupionego towaru.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby charakterystyka podłogi była zgodna z normą danej klasy i zaprezentowanymi w sklepie próbkami. Jednakże ze względu na błędy percepcji ludzkiej dopuszczalny jest 2% udział elementów niezgodnych z zakupowaną klasą (w sensie ilości sztuk niezgodnych do całkowitej zakupionej ilości sztuk jednego produktu) jeśli nie obniży to właściwości mechanicznych podłogi,
 3. Niezapłacony towar pozostaje własnością Zakładów Drzewnych Zadobrze i może być przez nie dowolnie dysponowany,
 4. Ewentualne reklamacje geometrii (wymiarów) i estetyki (zgodności elementów z klasą) będą rozpatrywane wyłącznie przed trwałym zamontowaniem do podłoża,
 5. Ewentualne roszczenia reklamacyjne nie mogą przekroczyć wartości zakupionych towarów i usług

Ogólne instrukcje montażowe podłóg drewnianych

 1. Nasze produkty należy montować niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce montażu unikając przechowywania,
 2. Zaleca się powierzenie montażu podłóg profesjonalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie w tych pracach,
 3. Klasyfikacja jakościowa, wymiary i inne cechy geometryczne, jakość obróbki, estetyka wykończenia są możliwe do sprawdzenia na miejscu montażu, dlatego zgłoszenie zastrzeżeń do tych cech, z wyjątkiem wad wizualnych materiałów surowych uwidocznionych dopiero po wykończeniu powierzchni, można zgłaszać wyłącznie przed trwałym zamocowaniem do podłoża,
 4. Należy zapewnić odpowiednie warunki podczas i po montażu podłogi: temperatura posadzki oraz powietrza w granicach 17-23 oC, wilgotność powietrza 45-60% oraz odpowiednią wilgotność wylewki (dla jastrychów cementowych jest to wilgotność poniżej 1,8% mierzona metodą CM, a dla wylewek anhydrytowych 0,5%CM – wartości te są niższe jeśli w pomieszczeniach jest ogrzewanie podłogowe),
 5. Przy montażu klejowym do wylewki należy ocenić jej parametry mechaniczne. Zaleca się, aby przy elementach mozaikowych i parkietowych (do 500mm długości i 70mm szerokości), wytrzymałość wylewki na ścinanie wynosiła co najmniej 1,5 N/mm2, (1 N/mm2 dla elementów warstwowych) oraz powyżej 2 N/mm2 (1,5 N/mm2 dla elementów warstwowych) dla większych elementów normatywnych,
 6. Zaleca się, aby po montażu podłogi w pomieszczeniach zapewniać warunki normalnego użytkowania, a więc wymienione w punkcie 3) m.in. poprzez odpowiednią wentylację, ogrzewanie i/lub nawilżanie. Należy o tym szczególnie pamiętać jeśli nie zamieszkuje/użytkuje się tych pomieszczeń.
 7. Po montażu podłogi nie powinno się wykonywać w pomieszczeniach innych robót wykończeniowych nadmiernie zwiększających wilgotność (malowanie ścian, wylewki, układanie terakoty i glazury itp.),
 8. Zaleca się wykańczanie podłogi (szlifowanie i zabezpieczenie powierzchni) co najmniej po 14 dniach od zamontowania do podłoża,

Użytkowanie i konserwacja podłóg drewnianych

 1. Zaleca się podkładanie mat ochronnych (zapewniających wentylację podłogi) pod przesuwane przedmioty (mebli, krzeseł) lub ich podklejenie materiałami miękkimi (np. filcem) aby nie rysować i nie wgniatać powierzchni użytkowej (szczególnie powłok lakierniczych),
 2. Niektóre plastikowe elementy mebli lub maty mogą zawierać duże ilości plastyfikatorów, które przedostają się w powłoki lakieru, oleju lub wosku, tworząc plamy w kształcie tych elementów. Zaleca się odseparowanie tych elementów od podłogi poprzez podłożenie materiałów obojętnych (np. filcu),
 3. Zaleca się użytkowanie podłóg w obuwiu nie posiadającym ostrych elementów i krawędzi,
 4. Podłoga powinna być zabezpieczona przed nanoszeniem na nią pisku i innych substancji lub elementów ściernych, powodujących nadmierne rysowanie,
 5. Należy zapewnić odpowiednie warunki wilgotnościowe (45-60%) i temperaturowe (17-23 oC) w pomieszczeniach, tak aby drewno zachowało swoją wilgotność równoważną (7-11%) i nie kurczyło się/rozszerzało się nadmiernie. Szczególne w okresie zimowym, gdy ogrzewanie pomieszczeń zazwyczaj prowadzi do znacznego osuszenia powietrza, może być wymagane zastosowanie nawilżaczy. Przesuszenia lub zawilgocenia wykraczające poza podane normy nie podlegają reklamacji. Nieznaczne odkształcenia (szpary i „łódki”) powstałe w wymaganych warunkach klimatycznych są zjawiskiem naturalnym i odwracalnym i nie podlegają reklamacji,
 6. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń,
 7. Czyszczenie i konserwacja podłóg to ważny element prawidłowego użytkowania. Zaleca się stosowanie profesjonalnych środków (różnych dla różnych rodzajów podłóg) do pielęgnacji oraz używania minimalnych ilości wody, tak aby po sprzątaniu nie pozostały na powierzchni mokre plamy. Niewłaściwa czyszczenie i pielęgnacja może powodować utratę gwarancji. Więcej informacji na ten temat na naszej stronie sg.com.pl w Poradniku,
 8. Podłogi olejowane i woskowane należy regenerować odpowiednimi środkami konserwującymi i regeneracyjnymi co najmniej 2 razy w roku lub częściej, jeśli zauważalne będą przetarcia i matowe plamy. Częstość regeneracji uzależniona jest jest od intensywności użytkowania.

Proszę Pamiętać

 1. Drewno to naturalny materiał, który zmienia swoją objętość, gdy nabiera lub oddaje wilgoć. Skutkuje to możliwością pojawienia się szczelin jeśli w pomieszczeniach jest za sucho (intensywne ogrzewanie w okresie zimowym) lub za wilgotno (okresy deszczowe). Zmiany te są odwracalne. Mogą być minimalizowane poprzez zastosowanie produktów warstwowych lub utrzymywanie stabilnych warunków klimatycznych zgodnie z pkt. 5 „Użytkowania i konserwacji podłóg drewnianych”,
 2. Każdy element drewniany ma niepowtarzalną strukturę słojów, zabarwienia i ew. innych charakterystyk (przebarwień, sęków itp.), więc będzie różnić się od innych elementów nawet w ramach tej samej klasy. Dodatkowo, różne partie podłóg kolorowanych (bejcowanych) mogą różnić się odcieniami i nieznacznie kolorami,
 3. Drewno to materiał posiadający określone parametry mechaniczne – wgniatanie lub rysowanie z nadmierną siłą może spowodować nieodwracalne odkształcenia i uszkodzenie powierzchni,
 4. Kolor drewna może ulegać zmianom pod wpływem promieniowania UV, co jest jego naturalną własnością,