Parę istotnych wiadomości dla przyszłego właściciela drewnianej podłogi.

*Nasze produkty należy montować niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce montażu unikając przechowywania. 

* Zaleca się powierzenie montażu podłóg profesjonalistom posiadającym odpowiednie doświadczenie w tych pracach. 

*Drewno ma swoje wymagania i dlatego należy mu zapewnić odpowiednie warunki podczas i po montażu podłogi: temperatura posadzki oraz powietrza w granicach 17-23 oC, wilgotność powietrza 50-60% oraz odpowiednią wilgotność wylewki (dla najbardziej popularnych jastrychów cementowych jest to wilgotność poniżej 2% mierzona metodą CM). 

*Przy montażu klejowym do wylewki należy ocenić jej parametry mechaniczne. Zaleca się, aby przy elementach mozaikowych i parkietowych (do 500mm długości i 70mm szerokości), wytrzymałość wylewki na ścinanie wynosiła co najmniej 1,5 N/mm2, (1 N/mm2 dla elementów warstwowych) oraz powyżej 2 N/mm2 (1,5 N/mm2 dla elementów warstwowych) dla większych elementów normatywnych.

*pomieszczenie pomalować i układanie podłogi potraktować jako ostatnią czynność budowlaną w tym pomieszczeniu,w przypadku, w przypadku potrzeby malowania ścian i sufitu po ułożeniu drewna, należy podłogę dokładnie zabezpieczyć folią i papierem falistym. 

*przed gruntowaniem podłoże należy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego, a następnie dokładnie odkurzyć.

*podłoże nierówne wyrównać masą samopoziomującą

*zaleca się stosowanie preparatów gruntujących przed nałożeniem kleju

*Grubość nanoszenia kleju i jego zużycie zależne są bezpośrednio od równości i porowatości wylewki.

*Zaleca się, aby po montażu podłogi w pomieszczeniach zapewniać warunki normalnego użytkowania, a więc poprzez odpowiednią wentylację, ogrzewanie i/lub nawilżanie. Należy o tym szczególnie pamiętać jeśli nie zamieszkuje/użytkuje się tych pomieszczeń.

*Po montażu podłogi nie powinno się wykonywać w pomieszczeniach innych robót wykończeniowych nadmiernie zwiększających wilgotność (malowanie ścian, wylewki, układanie terakoty i glazury itp.).

*Zaleca się wykańczanie podłogi surowej (cyklinowanie i zabezpieczenie powierzchni) co najmniej po 14 dniach od zamontowania do podłoża.

*Po ułożeniu całej podłogi usuwamy kliny dystansowe.

*Zabezpieczenie ułożonej podłogi folią i papierem falistym nie oznacza, że jest ono wystarczające w celu ochrony przed uszkodzeniami w związanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.