Mozaika – Bruk

Bruk, zwany również sztorcówką, to kostki z drewna, wycięte z bali drewna prostopadle do jej długości. Takie cięcie prezentuje poprzeczne usłojenie drewna.

  • Wymiar płyty: 430 x 430 x 13 gr. [mm]
  • Wymiar jednej lamelki: 72 x 24 x 13 [mm]

Dostępne gatunki drewna: Dąb RU