Mozaika – Kwadraty

Elementy mozaikowe ułożone są w szachownicę, a całość naklejona jest na siatce.

  • Wymiar całej płyty: 480 x 480 x 8 gr. [mm]
  • Każda płyta składa się z 16 małych kwadratów (120 x 120 mm).
  • Każdy kwadrat składa się z 5 lamelek, o wymiarach 120 dł. x 24 szer. x 8 gr. [mm] każda.

Dostępne gatunki drewna:

Dąb, Dąb czerwony, Jesion, Buk, Brzoza.

Grubość mozaiki wynosi 8 mm co daje możliwość nawet 8 – krotnego cyklinowania.

 

Klasyfikacja:

Dla buku, brzozy i jesionu:

  • PRima: elementy o zróżnicowanym układzie słoja, w miarę dobrane kolorystycznie;
  • RUstikal: elementy o zróżnicowanym układzie słoja i kolorystyce;
  • STandard: znaczne/naturalne zróżnicowanie kolorystyczne, układ słoja, mogą występować sęczki;

Dla dębu:

  • PRima: zróżnicowany układ słoja, w miarę dobrane kolorystycznie;
  • STandard: naturalne zróżnicowanie kolorystyczne i układ słoja. Każda lamelka posiada język bielicy w postaci klina, co tworzy w efekcie obraz jasnej podłogi (z zachowaniem dostojności drewna dębowego);
  • RUstikal: mozaika sęczna z naturalnym zróżnicowaniem kolorystycznym i układem słoja;