Polityka Prywatności

  1. Dane osobowe klienta są przetrzymywane w systemie elektronicznym firmy ZD Zadobrze i w formie papierowej w bezpiecznych miejscach na terenie Zakładu.
  2. Klient po realizacji umowy lub zakupu ma prawo zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy.
  3. Dane klienta są przez nas uzyskiwane i przetwarzane tylko w celu przygotowania wyceny, realizacji umowy/sprzedaży oraz ułatwienia współpracy i w żadnym przypadku nie będą przekazane stronie trzeciej.
  4. Dostęp do danych klienta mają tylko upoważnieni i przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych pracownicy.
  5. Zażalenia, żądania edycji lub usunięcia danych, pytania, uwagi proszę kierować do Administratora Danych pod adresem: grzywacz@sg.com.pl .
  6. Administracja danymi w ZD Zadobrze oparta jest o Ustawę o ochronie danych osobowych Dz.U.2016, poz. 922.